Nytt frå Husnes utvikling

Smal og stygg sving – ingen utbetring i sikte

Smal og stygg sving – ingen utbetring i sikte

Vegen er smal, har krapp kurve og det har vore fleire utforkøyringar her. Men den stygge svingen i Bogsnes er ein del av fylkesvegen, og er ikkje med i den mykje omtala Kvinnheradpakken.

Sommarhelsing frå styret

Sommarhelsing frå styret

Sommaren er like rundt hjørnet, og styret ynskjer å takka for godt samarbeid, sponsing og støtte i arbeidet vårt med utvikling av regionsenteret Husnes til no i år.

Oppstart på seniorsenteret

Oppstart på seniorsenteret

Torsdag 22. april 2021 blei ein etterlengta merkedag for seniorsenteret. Det fysiske arbeidet på tomta er i gang, og det nesten på dagen tre år etter det aller første møtet om eit seniorsenter på Husnes.

Ny optimisme på Husnes

Ny optimisme på Husnes

Ei ny æra for Husnes! Det sa styreleiar Ellinor Rein på årsmøtet i Husnes Vekst torsdag kveld etter at medlemene gjekk inn for å byta namn på organisasjonen til Husnes Utvikling.

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Styret har kalla inn til ordinært årsmøte torsdag 18. mars 2021 kl 18.00. Møtet skal vera i kulturhuset.

Arne Alsaker er død

Arne Alsaker er død

Bokhandlar Arne Alsaker er død, vel 75 år gammal. Med han er ein markant person i husnessamfunnet gått ut av tida.

Seniorsenteret Husnes kjem!

Seniorsenteret Husnes kjem!

Fredag den 13. vart ein gla’dag for Seniorsenteret etter at Kvinnherad Breiband har bestemt seg for å kjøpa 1. etasje i bygget.

250.000 kroner frå sparebankstiftinga

250.000 kroner frå sparebankstiftinga

Gleda er stor i Husnes Vekst om dagen etter at SpareBank1-stiftinga Kvinnherad har ytt 250.000 kroner til organisasjonen. Pengane skal gå til trivselstiltak og ulike former for synleggjering av regionsenteret.

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Dei ber formannskapet om å prioritera annsleis.