Foto: Frøydis Nilsen Mathisen, Trio Volleyball

Ting å gjera

Aktivitetar i Husnes-området

Det er mykje å ta seg til for både liten og stor om du bur på Husnes eller i bygdene rundt.

Er du på besøk kan du også finna litt tips i artikkelen under.

Det er for omfattande for oss å skriva om alt du kan gjera eller delta på i bygda vår eller bygdene nærmast oss. Vi har difor laga ei liste, der dei fleste punkta har lenker slik at du kan gå direkte til sider som gir meir informasjon om aktiviteter du er interessert i.

Om du ønskjer full oversikt over frivillige lag og organisasjonar i Kvinnherad, finn du dette i Frivillighetsregisteret. Vil du vita kva som skjer i kommunen til ein kvar tid, kan vi anbefala sider som Dette skjer i Kvinnherad og Friskus Kvinnherad.

Foto: Rogne foto, for Trio Fotball

Foto: Daniel Haugland, Kvinnherad Handballklubb

Idrett:

  Foto: Sigrid Bjelland Mathisen

  Aktivitetar og årlege arrangement som også passar tilreisande:

  Lurer ein på kva som skjer frå dag til dag, kan Facebook-sida Dette skjer i Kvinnherad anbefalast. Her kan ulike lag og organisasjonar legga inn kva som skjer hos dei.

  Foto: Elisabeth Skogseth, vasstrampolina i Opsangervatnet

  Kultur

    

   Frivillig arbeid eller sosiale foreiningar

   Om du er nyinnflytta på Husnes, har vi laga ein artikkel med kjekke lenker.