Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Vi arbeider for at området blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for å skapa eit godt bu- og livsmiljø for innbyggjarane.

Husnes utvikling er det nye namnet på Husnes Vekst. Vi er i ferd med å byggja denne nettstaden. Kom tilbake seinare og sjå kva vi har fått til.

Siste nytt frå oss

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.

Ny styreleiar: Går til oppgåva med tru på framtida

Arne B. Olsen (40) er valt til ny styreleiar i Husnes Utvikling etter Ellinor Rein.

Smal og stygg sving – ingen utbetring i sikte

Dei grev og grev, men ikkje for at svingen skal utbetrast. (AV KRISTIAN HUS): Vegen er smal, har krapp kurve og det har vore fleire utforkøyringar her. Men den stygge svingen i Bogsnes er ein del av fylkesvegen, og er ikkje med i den mykje omtala Kvinnheradpakken. Og...

Ting å gjera

Husnes og bygdene rundt har gode muligheter for friluftsliv, kulturarrangement, handling og sosiale samkome.

Vi har samla nokre idéar om kva du kan finna på. Sjå om du finn noko kjekt her!

Mat og drikke

Gode restaurantar og hyggjelege kaféar – i Husnes-området kan du velga. Sjå gjennom listene våre over stader der du kan eta og drikka!

Bu godt

Frå oppussa hotellrom til enkle hytter, du kan finna overnattingsstadene du ynskjer her.

Bli medlem i Husnes utvikling!

For å nå måla våre treng vi fleire engasjerte medlemer.