Om Husnes

Velkomen til regionsenteret Husnes

Regionsenteret Husnes er den største tettstaden i Kvinnherad med nesten 2700 innbyggjarar og ligg ved innseglinga til Hardangerfjorden. Husnes er handels-, skule- og idrettssenteret i kommunen, og har eit stort utval av tenester, aktivitetar og moglegheiter.  Her ligg aluminiumsfabrikken Hydro Husnes (tidlegare Sør-Norge Aluminium), som er den største private arbeidsplassen i kommunen. Det var etableringa av denne fabrikken som førte til at bygda Husnes utvikla seg kraftig på 60-talet.

Bygda er i dag i rivande utvikling med stor byggjeaktivitet. Seniorsenteret Husnes med 29 flotte leiligheter stod klar i juli 2022 og idrettsbygget Kvinnherad Arena skal etter planen stå klar i byrjinga av 2023. I tillegg har Kvinnherad kommune klargjort eit stort areal i sentrum som er regulert til areal for bustad, næring og sentrumsføremål. 

Husnes har blitt kalla handlebyen, og du finn rundt 40-50 butikkar som tilbyr eit stort utval for heile familien. Dei fleste butikkane finn du i Husnes Storsenter som er det største kjøpesenteret i Sunnhordland. Senteret ligg midt i sentrum og her finn du spennande butikkar i tillegg til blant anna kafear, leikeland og restaurantar. Butikkane ligg spreitt på fleire ulike bygg i sentrum og ein oversikt over alle butikkane finn du her.

På Husnes finn du både barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule med fleire ulike studieretningar. Alle desse skulane ligg nær kvarandre med idrettsanlegga rundt seg. I desse dagar planlegg kommunen ny barneskule i same området. Husnes har eit aktivt idrettsmiljø med flotte banar for friidrett og fotball, idrettshall og symjehall. Ved Opsangervatnet finn du ein roklubb og i løpet av 2022 håpar ein å ferdigstilla ein frisbeegolfbane i same området.  Ved båthamna ligg ein vakker golfbane samt fotball-, volleyball- og tennisbane. 

Langs Opsangervatnet går det ein flott turveg frå parken i sentrum og bort til skulane. I Opsangervatnet kan ein prøva fiskelukka etter innlandsaure. Går ein i andre retninga kjem ein bort til Søral-løypa som går langs golfbanen og Hydro sitt aluminiumsverk. Husnes er òg eit fint utgangspunkt for fjellturar, og fleire merka løyper er tilrettelagde for heile familien. 

Husnes har fleire spisestader, og ønskjer du å overnatta finn du både hotell, campingplass og ei flott båthamn her. Båthamna vart kåra til landets beste gjestehamn i 2005, 2006 og 2009 i ein prestisjefylt og landsdekkande konkurranse. I 2022 var båthamna igjen finalist, men denne gongen nådde dei ikkje heilt til topps.

Industribygda Husnes er prega av kulturelt mangfald; få bygder har fostra så mange rockeband og artistar som nettopp Husnes. Mange kulturaktivitetar og eit levande musikkliv set sitt preg på bygda, og det nye kulturskulebygget som opna i 2013 har vore med på å bidra til dette mangfaldet. Mellom kulturskulebygget og Husnes Storsenter ligg Nupen-parken som er dekorert av den kjende kunstnaren Kjell Nupen. Diktaren Jonas Lie (1833-1908) budde på Lundagarden på Husnes i sine barne- og ungdomsår.

Film laga av Daniel Morso.