Husnes utvikling

Nytt frå Husnes utvikling

Ny styreleiar: Går til oppgåva med tru på framtida

Ny styreleiar: Går til oppgåva med tru på framtida

Arne B. Olsen (40) er valt til ny styreleiar i Husnes Utvikling etter Ellinor Rein. Han går til oppgåva med tru på framtida for husnessamfunnet og håpar samtidig at regionsenteret får det løftet det fortener. Den allereie planlagte familieparken ved Opsangervatnet...

Smal og stygg sving – ingen utbetring i sikte

Smal og stygg sving – ingen utbetring i sikte

Dei grev og grev, men ikkje for at svingen skal utbetrast. (AV KRISTIAN HUS): Vegen er smal, har krapp kurve og det har vore fleire utforkøyringar her. Men den stygge svingen i Bogsnes er ein del av fylkesvegen, og er ikkje med i den mykje omtala Kvinnheradpakken. Og...

Sommarhelsing frå styret

Sommarhelsing frå styret

Familieparken skal lokaliserast i nærleiken av rohuset ved Opsangervatnet, og skal skapa ein ny og urban samlingsplass i sentrum. Sommaren er like rundt hjørnet, og styret ynskjer å takka for godt samarbeid, sponsing og støtte i arbeidet vårt med utvikling av...

Eldsjelfondet: 175.000 kroner til familieparken

Eldsjelfondet: 175.000 kroner til familieparken

Familieparken, inklusiv ei hinderløype i vatnet, har ei kostnadsramme på over 6 mill kroner. Husnes Vekst har fått 175.000 kroner i gåve frå Sparebanken Vest sitt eldsjelfond til den planlagte familieparken og leikeplassen ved Opsangervatnet. Forutan sponsormidlar frå...

Oppstart på seniorsenteret

Oppstart på seniorsenteret

Frå venstre: Aud Sigrun Fausk, Gretha Rød (arkitekt), Roald Teigen, Otto Blokhus og Kristian Hus. (Foto: Gunnhild Nilsen Hillestad). EIN MERKEDAG: Torsdag 22. april 2021 blei ein etterlengta merkedag for seniorsenteret. Då kunne leiaren i prosjektstyret, Roald Teigen,...

Ny optimisme på Husnes

Ny optimisme på Husnes

Styret i 2021 (frå venstre): Ellinor Rein, Jostein Tjeldflåt, Per Henrik Opdal, Elin Stene, Håkon Røstbø, Merete Moe Røssland og Guttorm Røssland. (Foto: Kristian Hus) – Ei ny æra for Husnes! Det sa styreleiar Ellinor Rein på årsmøtet i Husnes Vekst torsdag kveld...

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Styret har kalla inn til ordinært årsmøte torsdag 18. mars 2021 kl 18.00. Møtet skal vera i kulturhuset.

Arne Alsaker er død

Arne Alsaker er død

Arne Alsaker i kjent stil i butikken sin. Bokhandlar Arne Alsaker er død, vel 75 år gammal. Med han er ein markant person i husnessamfunnet gått ut av tida. Han var fødd og oppvaksen på Sundsteigen i Husnes. Arne opna Kvinnherad Bok & Papir i avishuset til...

Ber om støtte til marknadsføring av regionsenteret

Ber om støtte til marknadsføring av regionsenteret

– Husnes sin status som regionsenter må nyttast fullt ut til å få etablert nye arbeidsplassar med regionale og statlege oppgåver, seier Ellinor Rein. (AV KRISTIAN HUS):  Husnes Vekst meiner det er nødvendig å ha større fokus på synleggjering av regionsenteret og...

Seniorsenteret Husnes kjem!

Seniorsenteret Husnes kjem!

Fredag den 13. vart ein gla’dag for Seniorsenteret etter at Kvinnherad Breiband har bestemt seg for å kjøpa 1. etasje i bygget. Roald Teigen frå seniorgruppa (t.v.), driftsleiar Daniel Wangensten i Kvinnherad Breiband, Otto Blokhus og Kristian Hus frå seniorgruppa,...

250.000 kroner frå sparebankstiftinga

250.000 kroner frå sparebankstiftinga

SpareBank1-stiftinga viser samfunnsansvar og støttar Husnes Vekst og mange lag og organisasjonar gjennom gåvetildelingar. Her er styret i stiftinga (frå venstre): Dagleg leiar Daniel Morso, Magnhild Haugland, Gunnar Våge, styreleiar Svein Arne Eidsvik, Synnøve...

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Totalt er fondet tilført 1,6 millionar kroner i ekstraordinære midlar for å motverka negative verknader av koronapandemien. ...