Ikkje kødd med pengane til Kaldestadvegen!

Publisert av Sigrid Bjelland Mathisen

14. mars 2024

Dette lesarinnlegget vart publisert i nettutgåva til avisa Kvinnheringen 14.03.2024

Det er med stor uro me har fått stadfesta rykta om at trafikksikringspakken til Kaldestadvegen er i spel og at «nokon» ønskjer å bruka desse pengane til andre prosjekt med overskridingar. Ordføraren seier i eit svar på spørsmål frå Ove Lemica, Frp, mellom anna at grunnavståing er sett på vent.

No når me var på målstreken for å setja spaden i jorda for den svært etterlengta og høgst påkrevde trafikksikringa av den farlegaste skulevegen i kommunen, får me dette slaget i trynet.

Reguleringsplanen er ferdig og prosjektet skulle lysast ut på anbod no i vår, var lovnaden me fekk frå fylket sin kontaktperson i Kvinnheradpakken, Bjørnar Eidsnes i VLFK.

Her har tydelegvis nokon snakka saman som det heiter i metaforen. Men det såkalla kontaktutvalet for Kvinnheradspakken med representantar frå fylket og kommunen lyt forhalda seg til gjeldande vedtak frå kommunen sitt øvste organ, kommunestyret, dei som alle andre. Dei kan ikkje vera ute av demokratisk kontroll som ein stat i staten.

Husnes Utvikling kan ikkje akseptera at trafikksikring av denne ulukkesbelasta vegen med fleire dødsulukker og alvorleg skadde endå ein gong vert utsett. Me krev at spaden vert sett i jorda så snart det let seg gjera. Liv og helse må komma først. Me har ingen barn å mista.

For Husnes Utvikling

Arne Bernhard Olsen
Signe Torill Skogseth
Per Henrik Opdal
Heidi Sande Gertz
Håkon Røstbø
Åsmund Lilleaas

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.

Merknad til arealdel

Merknad til arealdel

I vår sendte Kvinnherad kommune ut eit forslag til Kommuneplan Kvinnherad 2050- Arealdel på høyring. Her kan du lesa kva merknader Husnes Utvikling har sendt inn.