Husnes utvikling

Reagerer på kommunal tildeling av midlar

11. november 2020

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Totalt er fondet tilført 1,6 millionar kroner i ekstraordinære midlar for å motverka negative verknader av koronapandemien. 

Kommunedirektøren har innstilt på at 11 bedrifter får til saman 1,3 millionar, der til saman ein million er føreslegne til bedrifter på strekninga Dimmelsvik – Rosendal. Det meiner styret i Husnes er feil, og ber formannskapet om å prioritera annleis.

Les brevet frå Husnes Vekst her.

Foto: Daniel Morso

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.