Reagerer på kommunal tildeling av midlar

Styret i Husnes Vekst reagerer negativt på forslaget til fordeling av ekstraordinære midlar frå det kommunale næringsfondet. Totalt er fondet tilført 1,6 millionar kroner i ekstraordinære midlar for å motverka negative verknader av koronapandemien. 

Kommunedirektøren har innstilt på at 11 bedrifter får til saman 1,3 millionar, der til saman ein million er føreslegne til bedrifter på strekninga Dimmelsvik – Rosendal. Det meiner styret i Husnes er feil, og ber formannskapet om å prioritera annleis.

Les brevet frå Husnes Vekst her

Foto: Daniel Morso

Publisert av:

Kristian Hus

11. november 2020

Siste artiklar

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.