Husnes utvikling

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

11. august 2020

Lonavegen (sjå pil) skal forlengjast inn i det regulerte området. (Foto: Daniel Morso)

Kvinnherad kommune er no i gang med å planleggja ei forlengjing av Lonavegen på Husnes, i tråd med eit kommunestyrevedtak for eit par år sidan. Arbeidet kan ta til allereie i år, melder Kvinnheringen.

Tiltaket vil utløysa bortimot 40 dekar byggjeland i området vest for Panorama Senter. Planen er å lysa ut prosjektet til hausten. I første omgang handlar det om bygging av ny veg inn til det aktuelle tomteområdet.

Sektorleiar for teknikk og miljø i Kvinnherad kommune, Sigbjørn Øye, har tidlegare uttalt til avisa at kommunen ser på bygginga av den nye vegen i samanheng med ei større vegbygging rundt Husnes som regionsenter.

– No har Husnes fått fleire, flotte andletsløft med mellom anna ny Opsangerveg og nye Aksen, og det er på høg tid at også Sentrumsvegen og det mykje omtala Lonabrotskrysset får ei oppgradering, seier Øye til avisa.

Les heile saka her: https://www.kvinnheringen.no/her-kjem-det-ny-veg-vil-utloysa-nytt-byggeland/s/5-27-222931

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.