Husnes utvikling

Innkalling til årsmøte

05. mars 2021

Styret har kalla inn til ordinært årsmøte torsdag 18. mars 2021 kl 18.00. Møtet skal vera i kulturhuset.

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Sommarhelsing frå styret

Sommarhelsing frå styret

Familieparken skal lokaliserast i nærleiken av rohuset ved Opsangervatnet, og skal skapa ein ny og urban samlingsplass i sentrum. Sommaren er like...