Arne Alsaker er død

Publisert av Kristian Hus

4. mars 2021

Arne Alsaker i kjent stil i butikken sin.

Bokhandlar Arne Alsaker er død, vel 75 år gammal. Med han er ein markant person i husnessamfunnet gått ut av tida. Han var fødd og oppvaksen på Sundsteigen i Husnes.

Arne opna Kvinnherad Bok & Papir i avishuset til Kvinnheringen i 1973, men flytte seinare verksemda si til Husnes Butikksenter. Der vart han med i styre og stell; i leigebuarforeninga, i Husnes Vekst og i nokre år som kinosjef. Han gjorde seg gjeldande der han deltok og var aldri redd for å seia meiningane sine, også politisk. Han var medlem i Høgre og sa ofte ifrå i saker som engasjerte han.

Arne var som regel i godt humør og hadde alltid ei historie å fortelja. Han var friluftsmenneske og vi kunne møta han springande på Kaldestadåsen eller på Bremstølen, alltid i full fart. Han hadde bakgrunn som offisær i Hæren og var troppssjef med fenriks grad i Heimevernet. Han var òg aktiv i Husnes skyttarlag i mange år.

Husnes Vekst takkar Arne for hans innsats i og for lokalmiljøet, og lyser fred over minnet!

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.