Husnes utvikling

Arne Alsaker er død

04. mars 2021

Arne Alsaker i kjent stil i butikken sin.

Bokhandlar Arne Alsaker er død, vel 75 år gammal. Med han er ein markant person i husnessamfunnet gått ut av tida. Han var fødd og oppvaksen på Sundsteigen i Husnes.

Arne opna Kvinnherad Bok & Papir i avishuset til Kvinnheringen i 1973, men flytte seinare verksemda si til Husnes Butikksenter. Der vart han med i styre og stell; i leigebuarforeninga, i Husnes Vekst og i nokre år som kinosjef. Han gjorde seg gjeldande der han deltok og var aldri redd for å seia meiningane sine, også politisk. Han var medlem i Høgre og sa ofte ifrå i saker som engasjerte han.

Arne var som regel i godt humør og hadde alltid ei historie å fortelja. Han var friluftsmenneske og vi kunne møta han springande på Kaldestadåsen eller på Bremstølen, alltid i full fart. Han hadde bakgrunn som offisær i Hæren og var troppssjef med fenriks grad i Heimevernet. Han var òg aktiv i Husnes skyttarlag i mange år.

Husnes Vekst takkar Arne for hans innsats i og for lokalmiljøet, og lyser fred over minnet!

Kristian Hus

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.