Nytt frå Husnes utvikling

Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Årsmøtet i Husnes Vekst meiner at arbeidet med å styrkja regionsenteret på ulike måtar må halda fram med fornya styrke. Det kjem fram i ei fråsegn frå årsmøtet i organisasjonen.

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Husnes Vekst, som var forsinka på grunn av koronatiltaka, vert halde på Kvinnherad Næringsservice onsdag 17. juni kl 18:00.

Ferjene må tilbake til Sunde!

Ferjene må tilbake til Sunde!

Sambandet Sunde-Jektevik vil ha betre regularitet i uvêrsperiodar, sidan det ligg innaskjers, meiner styret i Husnes Vekst.

Eit vakrare Husnes?

Eit vakrare Husnes?

Eit bilete av ein mosegrodd mur skapte engasjement på Facebook.

Krev sørleg kryssing av Langenuen

Krev sørleg kryssing av Langenuen

Om kort tid skal det avgjerast kor E39 skal kryssa Langenuen, fjorden mellom Stord og Tysnes. Vegvalet vil få store konsekvensar for folk i Sunnhordland i mange generasjonar frametter. Styret i Husnes Vekst krev sørleg kryssing.

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Politikarane har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange andre – og legg saka død.

Ny leiar

Ny leiar

Synnøve Handeland (51) vart på omframt årsmøte i Husnes Vekst måndag kveld valt til ny leiar i organisasjonen. Ho har lang erfaring frå både næringsliv og politikk og driv i dag sitt eige advokatkontor på Husnes.

Høgt ambisjonsnivå, men vanskeleg å gjennomføra alt

Høgt ambisjonsnivå, men vanskeleg å gjennomføra alt

Husnes Vekst har hatt årsmøte og lagt fram ei fyldig årsmelding, der det blant anna kjem fram at det er vanskeleg å få gjennomført mange av aktivitetane styret har ambisjonar om. Skal ein få det til, må fleire utanom sjølve styret engasjerasjera seg.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Husnes Vekst. Måndag 8. april 2019 kl. 19:00 i Gry Helges Bar og Restaurant.

Arbeider for betre trafikktryggleik

Arbeider for betre trafikktryggleik

Trafikktryggleik har lenge stått sentralt i Husnes Vekst sitt arbeid. No har kommuneleiinga fått informasjon om i alt 12 risikoområde, som styret meiner må utbetrast.

Arbeidet for seniorsenter i gang

Arbeidet for seniorsenter i gang

Før jul møtte kring 70 menneske opp i kulturhuset for å høyra om planane for eit seniorsenter på Husnes. No er idéen kome eit steg vidare i meir organiserte former.