Nytt frå Husnes utvikling

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Husnes Vekst: Måndag 8. april 2019 kl. 19:00 i Gry Helges Bar og Restaurant, Husnes. Saksliste: 13-19. Suppleringsval til styret og val av styreleiar.

Arbeider for betre trafikktryggleik

Arbeider for betre trafikktryggleik

Trafikktryggleik har lenge stått sentralt i Husnes Vekst sitt arbeid. Etter styret si meining er det trong for mange tiltak, store og små, som kan gje betre tryggleik i heile området. No har kommuneleiinga fått informasjon om i alt 12 risikoområde, som styret meiner...

Arbeidet for seniorsenter i gang

Arbeidet for seniorsenter i gang

Før jul møtte kring 70 menneske opp i kulturhuset for å høyra om planane for eit seniorsenter på Husnes. No er idéen kome eit steg vidare i meir organiserte former. Ei nemnd utpeika av Frivilligsentralen si seniorgruppe hadde sitt første møte torsdag, der vegen vidare...

Hald på Opsangervegen og Husnesparken!

Hald på Opsangervegen og Husnesparken!

I ein høyringsuttale til Kvinnherad kommune skriv styret i Husnes Vekst at dei på det sterkaste vil oppmoda om at det omtala arealet får formalisert det allereie innarbeidde namnet Husnesparken. Organisasjonen stør også framlegget om at Opsangervegen framleis skal...

Stor interesse for seniorsenter – utan institusjonspreg

Stor interesse for seniorsenter – utan institusjonspreg

Interessa for bygging av eit seniorsenter på Husnes ser ut til å vera mykje større enn det mange har trudd til no. For til det opne møtet i kulturhuset måndag ettermiddag møtte kring 70 personar fram for å få orientering om planane. Dei fleste som var der kjem i...

Historien om ein skog

Historien om ein skog

Går du tur på den nye og fine gang- og sykkelvegen i Bogsnesbrekka på Husnes kan du ikkje unngå å leggja merke til all skogen som ligg til nedfalls like ved. Mange irriterer seg grenselaust over at Kvinnherad kommune lar det liggja slik i årevis, utan å ta affære.  –...

Politisk idédugnad om Husnes

Politisk idédugnad om Husnes

– Kva er viktig for å utvikla Husnes i åra framover? Det spørsmålet var utgangspunktet for Kvinnherad Høgre sin invitasjon til ope møte med debatt om temaet. Då skulle ein også trudd at møtelokalet ville vore overfylt av engasjerte husnesingar i alle aldrar...

Nytt liv i gammal turveg-idé

Nytt liv i gammal turveg-idé

Då den nye turvegen på Husnes blei opna og teken i bruk for nokre veker sidan, kom òg den gamle idéen om ein liknande veg rundt heile Opsangervatnet opp på nytt. – Eit slikt prosjekt hadde vore fantastisk å fått til, seier ein ivrig turentusiast. Det var Husnes Vekst...

Fin tursti ved Opsangervatnet

Fin tursti ved Opsangervatnet

Vi har gått den nye 402 meter lange turvegen på Husnes – for aller første gang. Sist vi gjekk der trakka vi i myrlendt terreng og sørpe. Prosjektet Turstiar Sunde, Husnes Vekst, LHL Kvinnherad og Frivilligsentralen står bak den nye vegen ved Opsangervatnet like...

Optimisme på årsmøtet: Husnes Vekst vil bli ein tydelegare aktør

Optimisme på årsmøtet:
Husnes Vekst vil bli ein tydelegare aktør

  Arbeidsoppgåvene står i kø for Husnes Vekst, men bygdefolket sluttar ikkje så godt opp om organisasjonen som ein må kunna venta. Berre 49 privatpersonar og ni bedrifter var medlemmer i fjor, og det er for lite, meiner styret. Likevel var det optimismen som...

No blir det årsmøte

No blir det årsmøte

Det er klart for årsmøte i Husnes Vekst. Det blir på Gry Helge’s Bar og restaurant (campingplassen) torsdag 8. mars kl 19.00. Vanlege årsmøtesaker. Les den fyldige årsmeldinga nedanfor. Styret Aarsmelding 2017