Husnes utvikling

No kan det berre regna!

10. mai 2017

No kan vi snart gå tørrskodde forbi her.

– Vatn har vi nok av i dette landet. Men vi kunne tenkt oss andre forhold når vi er ute og går eller køyrer på Husnes, som til dømes her i krysset mellom Bogsnesvegen og Skogvegen, skreiv vi på nettsida vår i november i fjor. Vi peika då på at regnvatn i mange år har samla seg i store dammar i vegen og skapt problem for både gåande og køyrande forbi staden.

No har kommunen teke tak i problemet og held for tida på med gravearbeid og leggjing av nye røyr i grunnen.

Dette blir bra! trur vi.

Slik såg det ut etter nokre dagar med regn i november 2016. (Foto: Kristian Hus).

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.