Husnes utvikling

Skuleelevar rydda sentrum

11. mai 2016

Rydding-100516

(Foto: Mona Grønningen/Kvinnheringen)

Tradisjonen tru, har Husnes Vekst i samarbeid med ungdomsskulen og Storsenteret gjennomført sin årlege ryddedugnad i sentrum av regionsenteret i veka før 17. mai.

– Samarbeidet er veldig bra, og skulen med rektor Morten Vevatne i spissen, er svært positive til den årlege dugnaden, seier styreleiar Åsfrid Barstad.

Ho trur det også kan virka preventivt når elevane ved sjølvsyn oppdagar kor mykje bos det ligg rundt om, og at dei såleis vil tenkja seg om før dei kastar noko frå seg.
Bos har i mange år vore eit kjent problem på Husnes, både i grøftekantane langs hovudvegen, ved busskura og på stikkvegane ned til sentera ligg det mykje papir, plast og anna avfall og flyt. Tysdag tok elevar på 8.-, 9. og 10. trinn med seg hanskar og bossekker og fekk samla opp det meste.

Som takk for arbeidet får elevane nokre tusenlappar dei kan bruka til ulike aktivitetar.

(Frå Kvinnheringen)

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.