Husnes utvikling

Ryddedag i Borvika

30. mai 2016

Husnesingane vil halda Borvika fin og ryddig. (Foto: Kristian Hus)

Husnesingane vil halda Borvika fin og ryddig. Konteinaren for rusk og rask er klar til å fyllast opp. (Foto: Kristian Hus)

Husnes Vekst er oppteken av at det skal vera ryddig og velstelt over alt i regionsenteret, ikkje berre i sentrum, men òg i nærområda. Badestranda i Borvika er ein av stadene organisasjonen sine medlemmer har stelt på dugnad i mange år, og no er tida inne for ein ny ryddedag.

– Ja, onsdag 1. juni klokka 17 er det berre å stilla opp og ta i eit tak, oppmodar styreleiar Åsfrid Barstad. Ho ber alle som kan om å ta med rive og spade og vera med på den årlege dugnadsinnsatsen, slik at Borvika kan bevarast som ein fin badeplass i bygda.

kh

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.