Siste nytt frå Husnes Vekst

Det skal koma rundkøyring på riksvegen forbi Hellandsbrua. (Arkivfoto: Kvinnheringen)

Det skal koma rundkøyring på riksvegen forbi Hellandsbrua. (Arkivfoto: Kvinnheringen)

Styret i Husnes Vekst har mange ballar i lufta for tida. Her er noko av det leiar Åsfrid Barstad kan melda om:

Regionsenteret Husnes:
Saka er sett «på vent» til dess omorganiseringa i kommunen er ferdig. Når det er klart kven som skal arbeida med prosjektet får Husnes Vekst tilbakemelding og invitasjon til å delta i prosjektet.

Hellandskrysset:
Det er vedteke at det skal bli rundkøyring. Ny bru, slik styret tidlegare har teke til orde for, vil bli så kostbart at det ikkje er aktuelt å gå videre med dette spørsmålet no, etter som det kan forseinka heile prosjektet.

Trafikksikring i sentrum:
Det er lagt ein del planar, men det er fleire eigarar inne i biletet og desse må først bli enige før arbeidet kan setjast i gang. Det gjeld spesielt området mellom og rundt Storsenteret, Coop og det mellombelse NAV-bygget.

Rydding i sentrum:
I samarbeid med Husnes ungdomsskule skal det ryddast før 17. mai og Husnes Vekst ventar no på svar om kva dag som passar.

Borvikstranda:
Toalettanlegget på badestranda skal reparerast blant anna med nytt tak og ny dør. Husnes Vekst vil òg arrangera rydding av området, slik som i fjor. Nærare kunngjering kjem seinare.

Publisert av:

Kristian Hus

23. april 2016

Siste artiklar

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.