Nye kommunale kontor på Husnes

Publisert av Kristian Hus

18. april 2016

Kommunen har fått tilbod om å kjøpa Aksen av huseigar Union. I desember presenterte selskapet denne skissa for korleis Aksen kan sjå ut etter ei eventuell ombygging. (Skisse: Union).
Kommunen har fått tilbod om å kjøpa Aksen av huseigar Union. I desember presenterte selskapet denne skissa for korleis Aksen kan sjå ut etter ei eventuell ombygging. (Skisse: Union).

Kvinnherad kommune vurderer fire ulike alternativ til nye kontorlokale på Husnes. Tida for å leiga er over, sa rådmann Odd Ivar Øvregård i formannskapet.

Då kommunen lyste etter både lokale og tomter for etablering av kontor til erstatning for dei tidlegare kontorlokala i Aksen, kom det inn ti tilbod. To av dei er bygningar som kan byggjast om og renoverast. Det er Aksen, som det kan vera aktuelt å kjøpa, og Husnes hotell, skriv Kvinnheringen.

Ifølgje avisa ønskjer rådmannen å gå vidare i prosessen med å få på plass nye kontorlokale på Husnes. I tillegg til å vurdera dei ulike alternativa for kjøp, må det gjerast nokre strategiske vurderingar i høve til utviklinga av Husnes sentrum.

– Det er lagt ned mykje godt arbeid i denne saka, sa rådmannen. Han håpar å få klar ei sak til kommunestyret 28. april.

Øvregård sa også at han ikkje er vane med at dette med hus- og tomtekjøp var ei sak for politikarane. Det var ei sak som han meinte var rådmannen sitt ansvar.

(Kjelde: Kvinnheringen)

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.