Husnes utvikling

Nye kommunale kontor på Husnes

18. april 2016

Kommunen har fått tilbod om å kjøpa Aksen av huseigar Union. I desember presenterte selskapet denne skissa for korleis Aksen kan sjå ut etter ei eventuell ombygging. (Skisse: Union).

Kommunen har fått tilbod om å kjøpa Aksen av huseigar Union. I desember presenterte selskapet denne skissa for korleis Aksen kan sjå ut etter ei eventuell ombygging. (Skisse: Union).

Kvinnherad kommune vurderer fire ulike alternativ til nye kontorlokale på Husnes. Tida for å leiga er over, sa rådmann Odd Ivar Øvregård i formannskapet.

Då kommunen lyste etter både lokale og tomter for etablering av kontor til erstatning for dei tidlegare kontorlokala i Aksen, kom det inn ti tilbod. To av dei er bygningar som kan byggjast om og renoverast. Det er Aksen, som det kan vera aktuelt å kjøpa, og Husnes hotell, skriv Kvinnheringen.

Ifølgje avisa ønskjer rådmannen å gå vidare i prosessen med å få på plass nye kontorlokale på Husnes. I tillegg til å vurdera dei ulike alternativa for kjøp, må det gjerast nokre strategiske vurderingar i høve til utviklinga av Husnes sentrum.

– Det er lagt ned mykje godt arbeid i denne saka, sa rådmannen. Han håpar å få klar ei sak til kommunestyret 28. april.
Øvregård sa også at han ikkje er vane med at dette med hus- og tomtekjøp var ei sak for politikarane. Det var ei sak som han meinte var rådmannen sitt ansvar.

(Kjelde: Kvinnheringen)

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.