Husnes utvikling

NAV i nye kontor på Husnes

10. april 2016

NAV-kontor

Nye kontor, men kor lenge skal Husnes sentrum sjå ut som eit anleggsområde.

NAV har endeleg fått nye kontor på Husnes, etter at dei måtte flytta frå Aksen etter den omfattande vasslekkasjen der i mars 2015. No er den statlege tenesta flytta inn i dei nye kontormodulane på plassen nedanfor Panorama Senter.

– No er vi mykje meir tilgjengelege for brukarane våre, og vi har fått langt betre fasilitetar enn vi hadde, seier NAV-sjef Arild Berg til Kvinnheringen. Alle medarbeidarar har fått eigne kontor med datamaskin og telefon, vi har fleire møte- og samtalerom, lunsjrom og eit eige mottak med venterom. Det blir ei verd av forskjell, og ein betre kvardag for både dei tilsette og brukarane våre, seier Berg.

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.