Husnes utvikling

Styret byrjar nytt arbeidsår

04. april 2016

Styret konstituerte seg måndag 4. april (frå venstre framme): Kari Natvik, Torill Kleven og Åsfrid Barstad. Bak frå venstre: Oddmund Skår, Per Magne Bringedal og Gunnar Røssland.

Styret konstituerte seg måndag 4. april (frå venstre framme): Kari Natvik, Torill Kleven og Åsfrid Barstad. Bak frå venstre: Oddmund Skår, Per Magne Bringedal og Gunnar Røssland.

Det nye styret i Husnes Vekst hadde sitt første møte måndag 4. april. Åsfrid Barstad tek fatt på ein ny periode som leiar, medan Per Magne Bringedal vart ny nestleiar etter Jan B. Ingvaldsen.

Dei andre i styret er: Torill Kleven (skrivar), Kari Røstbø, Gunnar Røssland og Oddmund Skår.
Roald Teigen og Kirsten Hals er varamedlemmer og er med på styremøta.
Årsmøtet har tidlegare vedteke ein konkret handlingsplan som styret legg til grunn for arbeidet sitt. Ei av dei viktigaste oppgåvene for organisasjonen framover er å utvikla Husnes som regionsenter.

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.