Styret byrjar nytt arbeidsår

Publisert av Kristian Hus

4. april 2016

Styret konstituerte seg måndag 4. april (frå venstre framme): Kari Natvik, Torill Kleven og Åsfrid Barstad. Bak frå venstre: Oddmund Skår, Per Magne Bringedal og Gunnar Røssland.
Styret konstituerte seg måndag 4. april (frå venstre framme): Kari Natvik, Torill Kleven og Åsfrid Barstad. Bak frå venstre: Oddmund Skår, Per Magne Bringedal og Gunnar Røssland.

Det nye styret i Husnes Vekst hadde sitt første møte måndag 4. april. Åsfrid Barstad tek fatt på ein ny periode som leiar, medan Per Magne Bringedal vart ny nestleiar etter Jan B. Ingvaldsen.

Dei andre i styret er: Torill Kleven (skrivar), Kari Røstbø, Gunnar Røssland og Oddmund Skår.

Roald Teigen og Kirsten Hals er varamedlemmer og er med på styremøta.

Årsmøtet har tidlegare vedteke ein konkret handlingsplan som styret legg til grunn for arbeidet sitt. Ei av dei viktigaste oppgåvene for organisasjonen framover er å utvikla Husnes som regionsenter.

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.