Husnes utvikling

Ny fart i regionsenterarbeidet

24. september 2016

Husnes sentrum

(Arkivfoto: Geir Remme)

Endeleg blir det meir fart i arbeidet med å utvikla Husnes som regionsenter! Det skjer snart to år etter at fylkestinget vedtok «Regional plan for attraktive senter i Hordaland» og vel eitt år etter at Kvinnherad formannskap følgde opp med eit vedtak om å løyva pengar til arbeidet.

No har kommunestyret vedteke å starta opp prosjektet, som inneber at det skal lagast kommunedelplan med fokus på utvikling av Husnes som regionsenter.

Vedtaket i kommunestyret var samrøystes, men likevel utan særleg entusiastisk debatt. Berre nokre få politikarar tok ordet.

– Vi må bli flinkare til å snakka opp Husnes, sa Hilde Enstad (Ap) blant anna. Ho meinte det er viktig at Husnes er utpeika som regionsenter, og var utolmodig på at arbeidet kjem i gang.

Vera stolte

– Vi må vera flinke til å fortelja folk i alle samanhangar at vi har eit regionsenter i Kvinnherad. Det er grunn til å vera stolte over dette, men vi har til no ikkje vore flinke til å snakka opp Husnes, sa Enstad.

Kent Are Petterson (V) viste til fylkesmannen i Hordaland, som på eit møte i kulturhuset i fjor sa at Husnes må vera Kvinnherad sin best bevarte løyndom.

– Slik kan det ikkje vera. Vi har lenge venta på at dette arbeidet skulle koma i gang, sa Petterson.

Greta Rød (Ap) viste til at det har vore mange prosjekt som handla om Husnes, men som berre er lagde i ei skuffe.

– Husnes skal vera eit senter i kommunen. Eg synes det er ein veldig god idé at Kvinnherad Næringsservice skal vera med i arbeidet med å utvikla staden. No må vi få alle planane opp av skuffene før vi går vidare, sa Rød.

Kvinnherad Næringsservice skal ha ei sentral rolle i det arbeidet. Næringsorganisasjonen skal laga eit opplegg og gjennomføra ein brei medverknadsprosess og gjera vurderingar og dra slutningar for prosessen vidare.

Les saka her

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.