Snart klart for asfaltering

Snart klart for asfaltering

Arbeidet med den 250 meter lange gang- og sykkelvegen i Bogsnesbrekka på Husnes nærmar seg avslutting. Denne veka driv entreprenørfirmaet Musland Maskin på med opprydding, grusing og jordkledning av området, og i midten av april skal dei leggja asfalt på nyevegen.

Ny nettside

Ny nettside

Med økonomisk bistand frå Kvinnherad kommune sitt næringsfond, presenterer Husnes Vekst no si nye nettside.

Regionsenteret har høg prioritet

Regionsenteret har høg prioritet

Å utvikla Husnes som regionsenter står høgt på prioriteringslista til både politisk og administrativ leiing i Kvinnherad kommune sa ordførar Peder Sjo Slettebø.

Handlingsplan med seks viktige punkt

Handlingsplan med seks viktige punkt

Styret i Husnes Vekst skal konsentrera arbeidet sitt dette året om seks viktige oppgåver, har Årsmøtet bestemt. Husnes som regionsenter står heilt øvst på handlingsplanen.

Aktivt år for styret

Aktivt år for styret

Styret i Husnes Vekst har lagt bak seg eit svært aktivt år, med i alt 10 møte og engasjement på fleire frontar.