Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Publisert av Kristian Hus

15. april 2019

Husnesparken. (Foto: Kristian Hus)

Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Politikarane har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange andre – og legg saka død.

Det var ordføraren som i februar i fjor lyste ut ein namnekonkurranse for området i samband med opninga av miljøgata mellom bensinstasjonen og hotellet.

– Vi må lytta til kva folk seier, og her har det vore ein del motstand, sa ordførar Peder Sjo Slettebø då politikarane i formannskapet diskuterte saka.

Kai Morten Torget (Frp) føreslo å senda saka vidare til kommunestyret for endeleg avgjerd, men fekk ikkje medhald for det. Dermed vart namnekonkurransen avlyst.

Då kommunen i fjor haust inviterte innbyggjarane til å koma med forslag til namn på ein del av den nye Opsangervegen, kom det inn langt over hundre forslag. I november hadde rådmannen gått igjennom alle forslaga og deretter samla formannskapet seg om namnet Jonas Lie-parken. Men det ville eit stort fleirtal på Husnes ikkje ha noko av.

– Det bør takast omsyn til at namnet Jonas Lie-parken hos mange kan skapa negative assosiasjonar når ein ikkje ser minnesmerket og kjenner samanhangen, skreiv Husnes Vekst i ein uttale. Styret peika på at soneson til forfattaren, som óg bar namnet Jonas Lie, under siste krig var NS-politikar, Waffen-SS-offiser og politiminister både for Terboven og Quisling. Denne Jonas Lie er langt meir omtala i alle søkbare media om nokon skulle lura på namnet Jonas Lie-parken og søkja namnet Jonas Lie. Ei slik kopling ønskjer vi ikkje, skreiv styret i Husnes Vekst blant anna.

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.