Husnes utvikling

Ekstraordinært årsmøte

22. mars 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Husnes Vekst:

Måndag 8. april 2019 kl. 19:00 i Gry Helges Bar og Restaurant, Husnes.

Saksliste:

13-19. Suppleringsval til styret og val av styreleiar.

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.