Husnes utvikling

Arbeider for betre trafikktryggleik

11. februar 2019

Eit av dei farlegaste områda på Husnes, vegen frå gamleskulen til kryssset til Bogsnes.

Trafikktryggleik har lenge stått sentralt i Husnes Vekst sitt arbeid. Etter styret si meining er det trong for mange tiltak, store og små, som kan gje betre tryggleik i heile området. No har kommuneleiinga fått informasjon om i alt 12 risikoområde, som styret meiner må utbetrast.

– Vi vonar ordføraren, politikarane og administrasjonen i Kvinnherad kommune kan prioritera og få gjennomført desse tiltaka, heiter det i brevet frå Husnes Vekst.

Klikk på linken nedanfor og les om alle tiltaka Husnes Vekst peikar på.

20190210 – Husnesområdet – trafikksikring – tekst og bilder

Her trengst det både gangveg og lys, meiner Husnes Vekst.

Ikkje alltid lett å vera fotgjengar!

Etter lang tid og mykje påtrykk er det kome autovern i rundkøyringa på vegen opp til skulane, som hindrar at bilar hamnar på taket i vatnet.

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.