Arbeider for betre trafikktryggleik

Publisert av Kristian Hus

11. februar 2019

Eit av dei farlegaste områda på Husnes, vegen frå gamleskulen til kryssset til Bogsnes.

Trafikktryggleik har lenge stått sentralt i Husnes Vekst sitt arbeid. Etter styret si meining er det trong for mange tiltak, store og små, som kan gje betre tryggleik i heile området. No har kommuneleiinga fått informasjon om i alt 12 risikoområde, som styret meiner må utbetrast.

– Vi vonar ordføraren, politikarane og administrasjonen i Kvinnherad kommune kan prioritera og få gjennomført desse tiltaka, heiter det i brevet frå Husnes Vekst.

Klikk på linken nedanfor og les om alle tiltaka Husnes Vekst peikar på.

20190210 – Husnesområdet – trafikksikring – tekst og bilder

Her trengst det både gangveg og lys, meiner Husnes Vekst.
Ikkje alltid lett å vera fotgjengar!
Etter lang tid og mykje påtrykk er det kome autovern i rundkøyringa på vegen opp til skulane, som hindrar at bilar hamnar på taket i vatnet.

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.