Husnes utvikling

No blir det årsmøte

23. februar 2018

2017 var eit aktivt år for styret i Husnes Vekst, og det blir arbeidd med mange aktuelle saker for Husnessamfunnet. (Faksimile frå årsmeldinga).

Det er klart for årsmøte i Husnes Vekst. Det blir på Gry Helge’s Bar og restaurant (campingplassen) torsdag 8. mars kl 19.00.

Vanlege årsmøtesaker.

Les den fyldige årsmeldinga nedanfor.

Styret

Aarsmelding 2017

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.