Husnes utvikling

Fin tursti ved Opsangervatnet

10. april 2018

Turstien er eit løft for Husnes. (Foto: Kristian Hus)

Vi har gått den nye 402 meter lange turvegen på Husnes – for aller første gang. Sist vi gjekk der trakka vi i myrlendt terreng og sørpe. Prosjektet Turstiar Sunde, Husnes Vekst, LHL Kvinnherad og Frivilligsentralen står bak den nye vegen ved Opsangervatnet like utanfor sentrum. Alt i alt er det lagt ned mellom 600 og 700 dugnadstimar av mange frivillige i dei åra arbeidet har pågått.

Prosjektet har kosta rundt ein halv million kroner, og største bidragsytar har vore Sparebank1-stiftinga Kvinnherad med 300.000 kroner. Også Sparebanken Vest deltok med 100.000 kroner gjennom prosjektet Hjertebank, forutan at prosjektleiinga med Bjørn Heimvik i spissen fekk inn eit tilsvarande beløp.

Rundt heile vatnet
For mange år sidan lanserte Husnes Vekst ideen om å laga ein turveg rundt heile Opsangervatnet, og ein slik tanke er visstnok levande den dag i dag. Det skal bli spennande å følgja med på om eit slikt prosjekt nokon gong let seg realisera. Vi kan i alle fall håpa på det.

Stor takk og ære til alle som deltek i slike helsefremjande tiltak i lokalsamfunnet. Dette siste prosjektet er eit nytt løft for Husnes.

kh

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.