Husnes utvikling

Støttar vegvesenet sin skiltplan

06. mars 2017

Faksimile av Kvinnheringen sitt oppslag om saka.

Faksimile av Kvinnheringen sitt oppslag om saka.

Styret i Husnes Vekst støttar Statens vegvesen sin skiltplan i indre Hardanger, som mellom anna vil visa vegen til regionsenteret i Kvinnherad.
I ein uttale frå organisasjonen skriv styreleiar Åsfrid Barstad at dei i fleire år har bede om at det på sentrale stader utanom kommunen måtte koma skilt som viser vegen til Husnes. Men svaret har alltid vore det same; vegvesenet skiltar berre til regionsenter, eventuelt til kommunesenter, dersom ein ikkje har definert eit regionsenter.

I dag er situasjonen ein annan, etter at både kommunestyret i Kvinnherad og Hordaland fylkesting i 2014 definerte Husnes som regionsenter. Dermed er eit viktig kriteria for gule skilt til stades, påpeikar Husnes Vekst.

– Statens vegvesen har føreslege at det skal koma gule skilt i indre Hardanger, som mellom anna vil visa vegen til regionsenteret Husnes. Styret i Husnes Vekst støttar dette forslaget, skriv styreleiaren i uttalen.

Les meir om saka i Kvinnheringen her:

 

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.