Støttar vegvesenet sin skiltplan

Publisert av Kristian Hus

6. mars 2017

Faksimile av Kvinnheringen sitt oppslag om saka.
Faksimile av Kvinnheringen sitt oppslag om saka.

Styret i Husnes Vekst støttar Statens vegvesen sin skiltplan i indre Hardanger, som mellom anna vil visa vegen til regionsenteret i Kvinnherad.

I ein uttale frå organisasjonen skriv styreleiar Åsfrid Barstad at dei i fleire år har bede om at det på sentrale stader utanom kommunen måtte koma skilt som viser vegen til Husnes. Men svaret har alltid vore det same; vegvesenet skiltar berre til regionsenter, eventuelt til kommunesenter, dersom ein ikkje har definert eit regionsenter.

I dag er situasjonen ein annan, etter at både kommunestyret i Kvinnherad og Hordaland fylkesting i 2014 definerte Husnes som regionsenter. Dermed er eit viktig kriteria for gule skilt til stades, påpeikar Husnes Vekst.

– Statens vegvesen har føreslege at det skal koma gule skilt i indre Hardanger, som mellom anna vil visa vegen til regionsenteret Husnes. Styret i Husnes Vekst støttar dette forslaget, skriv styreleiaren i uttalen.

Les meir om saka i Kvinnheringen her

Siste artiklar

Dugnad i Husnesparken

Dugnad i Husnesparken

I ettermiddag var 14 ivrige personar samla til dugnad i Husnesparken. Dette er det første steget i prosjektet som skal oppgradera området rundt lysthuset.