Støttar vegvesenet sin skiltplan

Publisert av Kristian Hus

6. mars 2017

Faksimile av Kvinnheringen sitt oppslag om saka.
Faksimile av Kvinnheringen sitt oppslag om saka.

Styret i Husnes Vekst støttar Statens vegvesen sin skiltplan i indre Hardanger, som mellom anna vil visa vegen til regionsenteret i Kvinnherad.

I ein uttale frå organisasjonen skriv styreleiar Åsfrid Barstad at dei i fleire år har bede om at det på sentrale stader utanom kommunen måtte koma skilt som viser vegen til Husnes. Men svaret har alltid vore det same; vegvesenet skiltar berre til regionsenter, eventuelt til kommunesenter, dersom ein ikkje har definert eit regionsenter.

I dag er situasjonen ein annan, etter at både kommunestyret i Kvinnherad og Hordaland fylkesting i 2014 definerte Husnes som regionsenter. Dermed er eit viktig kriteria for gule skilt til stades, påpeikar Husnes Vekst.

– Statens vegvesen har føreslege at det skal koma gule skilt i indre Hardanger, som mellom anna vil visa vegen til regionsenteret Husnes. Styret i Husnes Vekst støttar dette forslaget, skriv styreleiaren i uttalen.

Les meir om saka i Kvinnheringen her

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.