Husnes utvikling

Opp ned i Borvika

09. juni 2016

Borvika080616

Uvørne ungdommar har vore på ferde i Borvika og velta badeflåten som Husnes Vekst har lagt ut der. Ungdommane vart observerte av fleire vaksne personar, og no ventar vi på at gjerningsmennene skal koma tilbake for å snu flåten på rett kjøl igjen. For dette er ei form for tankeløyse, eller fantestrek, som ikkje kan aksepterast.

– Nei, dette skal vi ikkje ha noko av, seier styreleiar Åsfrid Barstad i Husnes Vekst.

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.