Opp ned i Borvika

Publisert av Kristian Hus

9. juni 2016

Borvika080616

Uvørne ungdommar har vore på ferde i Borvika og velta badeflåten som Husnes Vekst har lagt ut der. Ungdommane vart observerte av fleire vaksne personar, og no ventar vi på at gjerningsmennene skal koma tilbake for å snu flåten på rett kjøl igjen. For dette er ei form for tankeløyse, eller fantestrek, som ikkje kan aksepterast.

– Nei, dette skal vi ikkje ha noko av, seier styreleiar Åsfrid Barstad i Husnes Vekst.

Siste artiklar

Dugnad i Husnesparken

Dugnad i Husnesparken

I ettermiddag var 14 ivrige personar samla til dugnad i Husnesparken. Dette er det første steget i prosjektet som skal oppgradera området rundt lysthuset.