Husnes utvikling

Dugnad på turstien

16. juni 2016

Godt humør høyrer med på ein dugnad. Her er Anne-Kari Enes i full aktivitet.

Godt humør høyrer med på ein dugnad. Her er Anne-Kari Enes i full aktivitet. (Foto: Leif Thuland)

Onsdag ettermiddag var det dugnad på det nye tursti-prosjektet rundt Opsangervatnet, som ei gruppe entusiastar med Morten Vevatne og Bjørn Heimvik i spissen har teke initiativet til. Otto Blokhus har òg spelt ei sentral rolle i prosjektet.

Under dugnaden, der eit tjuetals personar deltok, blei det fjerna bos og rydda og reinska skog og kratt.

Dei nye planane i prosjektet går ut på å vidareutvikla og samla friluftstilboda på Husnes. Det skal blant anna lagast ny tursti ut mot Kvalen, langs vatnet og til den eksisterande turstien til Kaldaneset.

Otto Blokhus frå Seniorgruppa i Frivilligsentralen, Leif Thuland i LHL, Kari Natvik i Husnes Vekst, Bjørn Heimvik i prosjektet Turstiar på Sunde og Moten Vevatne utgjer arbeidsgruppa.

Om Kvalen
På Facebook har poeten Arne Torget skildra Kvalen på denne måten:

Kvalen er ein av verdens beste badeplassar. Flotte svaberg i Opsangervatnet, nett nedanfor Undarheim skule. Heile Opsangervatnet er ei perle i seg sjølv, men det var til Kvalen me fór for å bada. Med niste, handkle og mødre, brør og fedre.

Sjølve Kvalen ligg som ein steinrygg 2 – 3 meter frå land. Du ser han godt frå Opsangervegen nett nedanfor skulen. Eg var ikkje god å symja, men eg var god på å stupa og dykka. Og å ha augene opne under vatn.

Eg vassa ut til Kvalen og stupte uti, god spenst har eg alltid hatt. Eg låg på botnen i sanden attmed Kvalen. Lenge. Med augene opne. Fann ein stor stein og tok han med opp. Men det gjekk mange år før eg vågde å symja bort til storsteinane.

Arvid Solbakken blir ikkje arbeidslaus på lenge enno. (Foto: Leif Thuland)

Arvid Solbakken blir ikkje arbeidslaus på lenge enno. (Foto: Leif Thuland)

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.