Dugnad på turstien

Publisert av Kristian Hus

16. juni 2016

Godt humør høyrer med på ein dugnad. Her er Anne-Kari Enes i full aktivitet.
Godt humør høyrer med på ein dugnad. Her er Anne-Kari Enes i full aktivitet. (Foto: Leif Thuland)

Onsdag ettermiddag var det dugnad på det nye tursti-prosjektet rundt Opsangervatnet, som ei gruppe entusiastar med Morten Vevatne og Bjørn Heimvik i spissen har teke initiativet til. Otto Blokhus har òg spelt ei sentral rolle i prosjektet.

Under dugnaden, der eit tjuetals personar deltok, blei det fjerna bos og rydda og reinska skog og kratt.

Dei nye planane i prosjektet går ut på å vidareutvikla og samla friluftstilboda på Husnes. Det skal blant anna lagast ny tursti ut mot Kvalen, langs vatnet og til den eksisterande turstien til Kaldaneset.

Otto Blokhus frå Seniorgruppa i Frivilligsentralen, Leif Thuland i LHL, Kari Natvik i Husnes Vekst, Bjørn Heimvik i prosjektet Turstiar på Sunde og Moten Vevatne utgjer arbeidsgruppa.

Om Kvalen

På Facebook har poeten Arne Torget skildra Kvalen på denne måten:

Kvalen er ein av verdens beste badeplassar. Flotte svaberg i Opsangervatnet, nett nedanfor Undarheim skule. Heile Opsangervatnet er ei perle i seg sjølv, men det var til Kvalen me fór for å bada. Med niste, handkle og mødre, brør og fedre.

Sjølve Kvalen ligg som ein steinrygg 2 – 3 meter frå land. Du ser han godt frå Opsangervegen nett nedanfor skulen. Eg var ikkje god å symja, men eg var god på å stupa og dykka. Og å ha augene opne under vatn.

Eg vassa ut til Kvalen og stupte uti, god spenst har eg alltid hatt. Eg låg på botnen i sanden attmed Kvalen. Lenge. Med augene opne. Fann ein stor stein og tok han med opp. Men det gjekk mange år før eg vågde å symja bort til storsteinane.

Arvid Solbakken blir ikkje arbeidslaus på lenge enno. (Foto: Leif Thuland)
Arvid Solbakken blir ikkje arbeidslaus på lenge enno. (Foto: Leif Thuland)

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.