Husnes utvikling

Kulturfestivalen tar pause

19. september 2016

Styret lovar at dei kjem sterkt attende i 2018.

Styret lovar at dei kjem sterkt attende i 2018.

Det vil ikkje bli arrangert Kvinnherad kulturfestival på Husnes til neste år, skriv Kvinnheringen. Styret for festivalen lovar at dei vil koma sterkt attende i ny form og fasong i 2018.

Styret skriv i ei pressemelding at året utan kulturfestival skal brukast til å vitalisera konseptet, og til å laga ny kommunikasjons- og marknadsføringsstrategi.

– Vi ønskjer òg å involvera fleire aktørar i planleggjing og gjennomføring av kulturfestivalen, skriv styret i pressemeldinga.
Aktørane som har vore med på å arrangera festivalen på Husnes og Sunde vil ha fleire arrangement i løpet av 2017, og dei som held til i Kvinnherad kultursenter vil ha ein felles aktivitets- og kulturdag i februar. Den er under planlegging, melder styret.

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.