Husnes utvikling

Her trengst det avløp!

17. november 2016

Når det regnar mykje ser det slik ut i krysset Bogsnesvegen/Skogvegen på Husnes. (Foto: Kristian Hus)

Eit gammalt problem: Når det regnar mykje ser det slik ut i krysset Bogsnesvegen/Skogvegen på Husnes. (Foto: Kristian Hus)

Vatn har vi nok av i dette landet. Men vi kunne tenkt oss andre forhold når vi er ute og går eller køyrer på Husnes, som til dømes her i krysset mellom Bogsnesvegen og Skogvegen. Her har regnvatnet i mange år samla seg i store dammar og skapt problem for trafikkantane.

Lenger oppe i Bogsnesvegen var situasjonen den same i mange år, like til Husnes Vekst sette fokus på problemet i sommar. Berre vel ein månad seinare tok kommunen tak i problemet og sette ned avløpskum og asfalterte fortauet.
Kan vi venta same raske reaksjonen frå teknisk etat denne gongen? Problemet som vi har bilete av her, er i alle fall svært gammal. Så då er det kanskje på tide å gjera noko med det? Slik skal det ikkje vera i eit regionsenter!

 

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.