Her trengst det avløp!

Når det regnar mykje ser det slik ut i krysset Bogsnesvegen/Skogvegen på Husnes. (Foto: Kristian Hus)

Eit gammalt problem: Når det regnar mykje ser det slik ut i krysset Bogsnesvegen/Skogvegen på Husnes. (Foto: Kristian Hus)

Vatn har vi nok av i dette landet. Men vi kunne tenkt oss andre forhold når vi er ute og går eller køyrer på Husnes, som til dømes her i krysset mellom Bogsnesvegen og Skogvegen. Her har regnvatnet i mange år samla seg i store dammar og skapt problem for trafikkantane.

Lenger oppe i Bogsnesvegen var situasjonen den same i mange år, like til Husnes Vekst sette fokus på problemet i sommar. Berre vel ein månad seinare tok kommunen tak i problemet og sette ned avløpskum og asfalterte fortauet.
Kan vi venta same raske reaksjonen frå teknisk etat denne gongen? Problemet som vi har bilete av her, er i alle fall svært gammal. Så då er det kanskje på tide å gjera noko med det? Slik skal det ikkje vera i eit regionsenter!

Publisert av:

Kristian Hus

17. november 2016

Siste artiklar

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.