Sviktande vedlikehald

Publisert av Kristian Hus

3. august 2016

Graset er snart i mannshøgde. (Foto: Kristian Hus)
Graset er snart i mannshøgde. (Foto: Kristian Hus)

Vedlikehaldet langs den nye, og fine, gang- og sykkelvegen i Bogsnesbrekka på Husnes har svikta totalt sidan opninga i vår. Årsak: Vegen er ikkje med i Statens vegvesen sin vedlikehaldsavtale med Mesta.

Men om gras og ugras no snart er oppe i mannshøgde, seier vegvesenet sin representant i Odda i alle fall at dei jobbar med saka. I den nye avtalen frå 1. september vil også denne vegstubben koma med, lovar dei. Men det har med budsjett å gjera, så vi får venta å sjå om dei «finn» pengar.

Heller ikkje langs gang- og sykkelvegen frå Såfura mot Røssland ser det bra ut i år, utan at vegvesenet sin representant kan seia kvifor det er slik. Det har truleg med ferieavvikling å gjera, blir det sagt. Kantslåtten vil i alle fall bli gjort i nær framtid, sa vegvesenet til avisa den 29. juli.

(Kjelde: Kvinnheringen)

Siste artiklar

Dugnad i Husnesparken

Dugnad i Husnesparken

I ettermiddag var 14 ivrige personar samla til dugnad i Husnesparken. Dette er det første steget i prosjektet som skal oppgradera området rundt lysthuset.