Sviktande vedlikehald

Publisert av Kristian Hus

3. august 2016

Graset er snart i mannshøgde. (Foto: Kristian Hus)
Graset er snart i mannshøgde. (Foto: Kristian Hus)

Vedlikehaldet langs den nye, og fine, gang- og sykkelvegen i Bogsnesbrekka på Husnes har svikta totalt sidan opninga i vår. Årsak: Vegen er ikkje med i Statens vegvesen sin vedlikehaldsavtale med Mesta.

Men om gras og ugras no snart er oppe i mannshøgde, seier vegvesenet sin representant i Odda i alle fall at dei jobbar med saka. I den nye avtalen frå 1. september vil også denne vegstubben koma med, lovar dei. Men det har med budsjett å gjera, så vi får venta å sjå om dei «finn» pengar.

Heller ikkje langs gang- og sykkelvegen frå Såfura mot Røssland ser det bra ut i år, utan at vegvesenet sin representant kan seia kvifor det er slik. Det har truleg med ferieavvikling å gjera, blir det sagt. Kantslåtten vil i alle fall bli gjort i nær framtid, sa vegvesenet til avisa den 29. juli.

(Kjelde: Kvinnheringen)

Siste artiklar

Lenker for deg som er ny på Husnes

Lenker for deg som er ny på Husnes

Som nyinnflytta er det mange ting å setja seg inn i. I denne artikkelen har vi samla litt lenker som kan hjelpa deg litt på vegen.

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Me treng ikkje gå til krig mot stordabuen

Husnes Utvikling har sendt eit lesarbrev til avisene i regionen med eit forslag til korleis ein kan ordna med innkorting av ferjesambandet til Stord.