Husnes utvikling

Sviktande vedlikehald

03. august 2016

Graset er snart i mannshøgde. (Foto: Kristian Hus)

Graset er snart i mannshøgde. (Foto: Kristian Hus)

Vedlikehaldet langs den nye, og fine, gang- og sykkelvegen i Bogsnesbrekka på Husnes har svikta totalt sidan opninga i vår. Årsak: Vegen er ikkje med i Statens vegvesen sin vedlikehaldsavtale med Mesta.
Men om gras og ugras no snart er oppe i mannshøgde, seier vegvesenet sin representant i Odda i alle fall at dei jobbar med saka. I den nye avtalen frå 1. september vil også denne vegstubben koma med, lovar dei. Men det har med budsjett å gjera, så vi får venta å sjå om dei «finn» pengar.
Heller ikkje langs gang- og sykkelvegen frå Såfura mot Røssland ser det bra ut i år, utan at vegvesenet sin representant kan seia kvifor det er slik. Det har truleg med ferieavvikling å gjera, blir det sagt. Kantslåtten vil i alle fall bli gjort i nær framtid, sa vegvesenet til avisa den 29. juli.

(Kjelde: Kvinnheringen)

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.