Husnes utvikling

Her manglar avløp!

18. juli 2016

Slik ser det ut når det regnar mykje i Bogsnesvegen.

Slik ser det ut når det regnar mykje i Bogsnesvegen.

Rundt om på Husnes ser vi mange fortau der vatnet hopar seg opp når det regnar mykje. Det skapar problem for dei gåande, stundom òg for bilistane.

Dette fortauet i Bogsnesvegen er eit svært gammalt problem, som skulle vore ordna for mange år sidan, ja, det kan vera snakk om 20 – 30 år! Men ingen ser ut til å bry seg, i alle fall ikkje dei som har ansvaret. Må det verkeleg vera slik?

Kanskje dette vesle oppslaget kan vera ei lita påminning om å setja i gang?

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.