Husnes utvikling

Programmet til Kvinnherad Kulturfestival 2015

11. februar 2015

Mykje å gle seg til i årets festivalprogram! 5675548_1831519

Kvinnherad Kulturfestival startar på torsdag 12.februar, og helga gjennom er det eit spanande og variert program!
Lokalhistorisk seminar, barokkkonsert, danseoppvising og litteraturkveld i Bergslagen er berre noko av det. Programmet finn ein på kommunen sine nettsider.

Der er verdt å merkje seg at leiaren for Husnes Vekst, Kent Are Kjørsvik Petterson, deltek i paneldebatt under det lokalhistoriske seminaret på fredag. Han har fått i oppgåve å snakke om framtidsutsiktene til Husnes, noko som er grunn nok åleine til å ta turen!

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.