Husnes utvikling

Valen sjukehus

Dei gamle salane på Valen sjukehus er rusta opp og gjort om til museum. Her kan ein sjå korleis histora innan psykriatrien har utvikla seg opp gjennom tida.