Husnes utvikling

Sæbøvik hamn

Tilbyr 40 gjesteplassar for tilreisande og kortidsbesøkande. Alle båtplassane er utstyrt med utrigger og fortøyningsbom og kan tilpassat kvar ½ meter bredde etter behov. 

Her finn ein og bubilcamp tilrettelagt med strøm, vatn, sanitærannlegg. Dysj, toalett.

Fasilitetar på området er volleyballbane og leikeplass for barn. Hamna har og eit flott badeannlegg.