Husnes utvikling

Husnes Storsenter

Husnes Storsenter vart opna i 2008, og husar 23 000 kvm. butikkareal. Husnes senter er eit levande senter med gode tilbod for turistar og innbygjera i Kvinnherad. Det er leikeland for små born, flotte kafear og resturantar. Shoppingmulighetene er store og arrangement som Omstock, Husnesdaganae, revy mm er berre eit utval av kva ein kan oppleva.