Husnes utvikling

Fjelberg Prestegard

Fjellberg Prestegard er ei ideell strifting. Anlegget, som er freda, er i dag rekna som ein av landet sine best bevarte anikvariske prestegardar.  Det er utvikla eit spennande manglfald i bruk av annlegget. Her kan ein blandt anna oppleva lokale arrangement som kosnertar, marknad, slektsstemner og kjyrkjekaffe. Fjellberg sit arrangement « JUL I JULI» er eit populært arrangement som altid er utsolgt og svært ettertrakta.