Husnes utvikling

Ber om støtte til marknadsføring av regionsenteret

Ber om støtte til marknadsføring av regionsenteret

– Husnes sin status som regionsenter må nyttast fullt ut til å få etablert nye arbeidsplassar med regionale og statlege oppgåver, seier Ellinor Rein. (AV KRISTIAN HUS):  Husnes Vekst meiner det er nødvendig å ha større fokus på synleggjering av regionsenteret og...
250.000 kroner frå sparebankstiftinga

250.000 kroner frå sparebankstiftinga

SpareBank1-stiftinga viser samfunnsansvar og støttar Husnes Vekst og mange lag og organisasjonar gjennom gåvetildelingar. Her er styret i stiftinga (frå venstre): Dagleg leiar Daniel Morso, Magnhild Haugland, Gunnar Våge, styreleiar Svein Arne Eidsvik, Synnøve...