Husnes utvikling

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Lonavegen (sjå pil) skal forlengjast inn i det regulerte området. (Foto: Daniel Morso) Kvinnherad kommune er no i gang med å planleggja ei forlengjing av Lonavegen på Husnes, i tråd med eit kommunestyrevedtak for eit par år sidan. Arbeidet kan ta til allereie i år,...
Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Namn som før; Husnesparken og Opsangervegen

Husnesparken. (Foto: Kristian Hus) Det blir ingen endringar i namna på Husnesparken og delar av Opsangervegen, slik formannskapet hadde føreslege. Politikarane har lytta til protestane frå Husnes Vekst og mange andre – og legg saka død. Det var ordføraren som i...
Husnes Vekst vil ha ferje Sunde – Jektevik

Husnes Vekst vil ha ferje Sunde – Jektevik

– Gode kommunikasjonar mellom Stord og Kvinnherad har alltid vore viktige for båe kommunane, men ikkje minst for Kvinnherad, skriv Husnes Vekst i ein uttale til sentrale instansar både på fylkes- og lokalplan. Styret peikar på at forverringa i reisetid, kostnad og...
Ny Opsangerveg – eit stort løft

Ny Opsangerveg – eit stort løft

– Dette blir eit mykje større løft enn mange har sett føre seg, seier Peder Sjo Slettebø om opprustinga av Opsangervegen gjennom Husnes. Arbeidet vil truleg starta opp i løpet av mars månad.  – Det er ei stor investering, men takka vere at prisane i bransjen er låge,...
Snart byggjestart for rundkøyring

Snart byggjestart for rundkøyring

Etter handsaminga i Forvaltningskomiteen sist veke, ser det no ut til at den lenge planlagte rundkøyringa på riksvegen ved Hellandsbrua vil bli realisert. Komiteen gjekk i møtet inn for alternativ D, som er den minst arealkrevjande løysinga. Dette inneber blant anna...