Husnes utvikling

Seniorsenteret Husnes kjem!

Seniorsenteret Husnes kjem!

Fredag den 13. vart ein gla’dag for Seniorsenteret etter at Kvinnherad Breiband har bestemt seg for å kjøpa 1. etasje i bygget. Roald Teigen frå seniorgruppa (t.v.), driftsleiar Daniel Wangensten i Kvinnherad Breiband, Otto Blokhus og Kristian Hus frå seniorgruppa,...
Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Ny veg vil utløysa 40 dekar byggjeland

Lonavegen (sjå pil) skal forlengjast inn i det regulerte området. (Foto: Daniel Morso) Kvinnherad kommune er no i gang med å planleggja ei forlengjing av Lonavegen på Husnes, i tråd med eit kommunestyrevedtak for eit par år sidan. Arbeidet kan ta til allereie i år,...
Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Arbeidet med regionsenteret må styrkjast

Årsmøtet i Husnes Vekst meiner at arbeidet med å styrkja regionsenteret på ulike måtar må halda fram med fornya styrke. Det kjem fram i ei fråsegn frå årsmøtet i organisasjonen. I fråsegna heiter det òg at det er svært bra for regionsenteret at Aksen no endeleg er...
Rørvik ny leiar i Husnes Vekst

Rørvik ny leiar i Husnes Vekst

Åsmund Kåre Rørvik (66) er valt til ny leiar i Husnes Vekst. Han overtek etter Åsfrid Barstad, som framleis er med i styret. Marianne Lund Anderssen vart på årsmøtet onsdag kveld også valt til nytt styremedlem. Per Magne Bringedal og Oddmund Skår blei begge attvalte...
Endeleg, der kom kummen – og asfalten!

Endeleg, der kom kummen – og asfalten!

  No har teknisk etat i Kvinnherad kommune (endeleg) teke affære og lagt ned avløpskum i fortauet øvst i Bogsnesvegen. I mange år har det i periodar med mykje nedbør vore problem for gåande og folk i rullestol at vatnet har samla seg opp og ikkje runne unna....