Husnes utvikling

Husnes sentrum hotell

08. mars 2021

Velkommen til et moderne og godt overnattingstilbud med gratis wifi og tv på alle rom. Sentrumsnært og rimelig.

God bustandard – enkelt servicenivå.

hotellhusnes.no  for info og booking.

Husnes sentrum Hotell
Sentrumsvegen 62
5460 Husnes

Husnes utvikling

Husnes utvikling er ein frivillig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes utvikling arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig regionsenter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktivt arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Siste innlegg

Fritidsmessa 2022

Fritidsmessa 2022

I strålande solskinn vart årets fritidsmesse arrangert på Husnes i helga.